Holiadur Tai a Digartrefedd

Hoffem gasglu data ar brofiadau'r pobl sy'n gweithio yn y sector tai o ran pa mor hawdd neu anodd yw hi i bobl ddeall neu sialens penderfyniadau a wneir gan gyrff cyhoeddus.

Rydym yn chwilio am ystod eang o brofiadau a safbwyntiau ar ddatrys anghydfodau, mynediad at gyfiawnder, a ‘thai fel hawl’ drwy ein holiadur (linc isod). Mae'r holiadur yn cymryd tua 15 munud i'w gwblhau:

Ewch i'r holiadur yma