Adroddiadau Ymchwil Cyfiawnder Gweinyddol

Adroddiad Ymchwil Newydd ar Adolygiad Barnwrol (Ebrill 2021)

Crynodeb Gweithredol

Ymateb Ysgol y Gyfraith Bangor i'r Adolygiad Annibynnol o Gyfraith Weinyddol 2020 (PDF)  [fersiwn Saesneg yn unig]

Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Chymru Gyfiawn - Adroddiad Newydd 2020

Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Chymru Gyfiawn (Adroddiad Llawn) (fersiwn Saesneg yn unig)

Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Chymru Gyfiawn (Adroddiad Cryno ac Argymhellion


Cyfiawnder Gweinyddol mewn Tai Cymdeithasol a Digartrefedd - Adroddiadau Newydd 2020

Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Chyfiawnder yng Nghymru: Tai Cymdeithasol a Digartrefedd (Adroddiad Cryno ac Argymhellion)

Public Administration and Justice in Wales: Social Housing and Homelessness (Summary Report and Recommendations)

Public Administration and Justice in Wales: Social Housing and Homelessness (Full Report)


Cyfiawnder Gweinyddol: System Gyfiawnder Ddatganoledig Gyntaf Cymru (Adroddiad 2018)

Nod yr Adroddiad hwn yw rhoi’r diweddariad ynghylch ymchwil i gyfiawnder gweinyddol yng Nghymru, archwilio cynnydd a wneir i gyflawni argymhellion blaenorol a chynnig argymhellion pellach. Mae’r Adroddiad yn defnyddio amrywiaeth o ffynonellau, ynghyd â chyflwyniadau a thrafodaethau yn ystod y Gweithdy, Cyfraith Gyhoeddus a Chyfiawnder Gweinyddol yng Nghymru, a gynhaliwyd yn y Cynulliad Cenedlaethol ar 17 Medi 2018.

Adroddiad Llawn

Deall Cyfiawnder Gweinyddol yng Nghymru (2015)

Mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi Adroddiad ymchwil pwysig, Deall Cyfiawnder Gweinyddol yng Nghymru. Mae'r Adroddiad yn benllanw prosiect ymchwil a gomisiynwyd gan Ysgol y Gyfraith Bangor ym mis Rhagfyr 2014 gan Bwyllgor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd Cymru (CAJTW), olynydd i Bwyllgor Cymraeg AJTC. Roedd yr ymchwil yn cynnwys dadansoddiad rhanddeiliaid, adolygiad llenyddiaeth a chyfres o weithdai a chynadleddau ar gyfer y cymunedau polisi, ymarfer ac ymchwil.

Comisiynwyd yr ymchwil i gefnogi dau brif amcan CAJTW: creu cymuned o ddiddordeb mewn materion diwygio tribiwnlysoedd a chyfiawnder gweinyddol yng Nghymru y gellir eu cefnogi yn y tymor hir; ac i ddarparu cyngor, arweiniad a sylwebaeth a fydd yn parhau i hyrwyddo datblygiad y system cyfiawnder gweinyddol yng Nghymru.