Adroddiadau Ymchwil Cyfiawnder Gweinyddol

Cyfiawnder Gweinyddol: System Gyfiawnder Ddatganoledig Gyntaf Cymru (Adroddiad 2018)

Nod yr Adroddiad hwn yw rhoi’r diweddariad ynghylch ymchwil i gyfiawnder gweinyddol yng Nghymru, archwilio cynnydd a wneir i gyflawni argymhellion blaenorol a chynnig argymhellion pellach. Mae’r Adroddiad yn defnyddio amrywiaeth o ffynonellau, ynghyd â chyflwyniadau a thrafodaethau yn ystod y Gweithdy, Cyfraith Gyhoeddus a Chyfiawnder Gweinyddol yng Nghymru, a gynhaliwyd yn y Cynulliad Cenedlaethol ar 17 Medi 2018.

Adroddiad Llawn

Deall Cyfiawnder Gweinyddol yng Nghymru (2015)

Mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi Adroddiad ymchwil pwysig, Deall Cyfiawnder Gweinyddol yng Nghymru. Mae'r Adroddiad yn benllanw prosiect ymchwil a gomisiynwyd gan Ysgol y Gyfraith Bangor ym mis Rhagfyr 2014 gan Bwyllgor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd Cymru (CAJTW), olynydd i Bwyllgor Cymraeg AJTC. Roedd yr ymchwil yn cynnwys dadansoddiad rhanddeiliaid, adolygiad llenyddiaeth a chyfres o weithdai a chynadleddau ar gyfer y cymunedau polisi, ymarfer ac ymchwil.

Comisiynwyd yr ymchwil i gefnogi dau brif amcan CAJTW: creu cymuned o ddiddordeb mewn materion diwygio tribiwnlysoedd a chyfiawnder gweinyddol yng Nghymru y gellir eu cefnogi yn y tymor hir; ac i ddarparu cyngor, arweiniad a sylwebaeth a fydd yn parhau i hyrwyddo datblygiad y system cyfiawnder gweinyddol yng Nghymru.